Aanbod

Met Processminds gaan we samen de bedijfsprocessen analyseren, optimaliseren en klaarstomen afgestemd op uw toekomstplannen. Dit in alle transparantie en rekening houdend met de onbekende invloedsfactoren vanuit de huidige Vuca-wereld alsook met de cultuur van uw bedrijf.

Vanuit de insteek en het principe van innovatieve arbeidsorganisatie organiseert Processminds het werk met zorg voor het evenwicht tussen de kwaliteit van uw organisatie en de kwaliteit van de verrichte arbeid.
 • Doorlooptijd verkorten

  Door het opstellen van bijvoorbeeld een Value stream map verkorten we de doorlooptijd van zowel het administratief- als productieproces. Natuurlijk houden we rekening met het type bedrijf waar u in actief bent: laag volume vs hoogvolume productie, gestandaardiseerd vs customised product, maatwerk versus serieproductie,... Afhankelijk van de product mix en het proces type werken we met de juiste technieken uit onze toolbox. En dat kan ver uitéénlopen ... denk maar aan Project management, Quick Reponse Manufacturing, Mass Customization, Lean, Six Sigma, TQM, ...


  Doorlooptijd
  Middel 6
 • Stock rotatie

  De beschikbare voorraad (stock) is voor uw onderneming in principe een kost. Indien deze niet (dode) of te weinig frequent geraadpleegd wordt, lopen deze bedragen vaak onnodig heel hoog op. De voorraadrotatie valt onder de efficiëntieratio’s van uw onderneming. Samen gaan we na hoe snel en vaak u uw voorraden verkoopt, en optimaliseren we de minimale en maximale nodige beschikbare voorraadhoeveelheid. Hierdoor worden de nodige liquiditeiten voor de stock geminimaliseerd.

  Eenvoudig gesteld vertrekken we vanuit de stelling “Voorraadrotatie = kostprijs van de verkopen / voorraden en bestellingen in uitvoering”, die dan verder wordt verfijnd.

  Stockrotatie
  Middel 4
 • Input-output analyse

  Door gebruik te maken van de input-output analyse berekenen we op een bevatbare manier de macro-economische verbanden tussen de productie en een aantal economische verschijnselen. De visie en strategie van uw bedrijf toetsen we op uw vraag af aan diverse parameters zoals werkgelegenheid, transport, energie, normering, enz. We overleggen met uw sleutelfiguren de strategie van uw bedrijf en linken deze aan uw interne bedrijfsprocessen.

  Production Output
  Productiviteit
 • Hogere efficiëntie graad

  Wij bieden oplossingen aan om uw productie efficiëntie te verhogen. Na het opmeten en analyseren van de nodige bedrijfs- en productieparameters, werken we optimalisatievoorstellen uit van intralogistieke flows, tussen werkposten en productieinstallaties. De impact van deze wijzigingen voor medewerker en installatie worden in kaart gebracht, zodat u kan besluiten om deze te implementeren.

  Hogere Efficientiegraad
  Hogere efficientie graad
 • WIP

  Work in progress of ‘onderhanden werk’ geeft aan de hoeveelheid te produceren goederen die werd gelanceerd in de productie waarvoor nog geen uitgaande factuur werd opgesteld. De omvang van dit werk geeft een beeld van de tegoeden van uw bedrijf tov van uw klanten, bekeken vanuit de actuele productie. Door deze WIP laag te houden, verhoogt uw liquiditeit van de onderneming.

  Een algemene regel die wordt gehanteerd is dat het een gezond evenwicht is indien de wip maximaal gelijk is aan de omzet tussen twee factureringsronden. Samen bekijken we of deze voor uw onderneming van toepassing is of moet worden bijgesteld. Vervolgens wordt deze getoetst aan de realiteit en bepalen we de verbeteringsvoorstellen.

  Xps 1g Ld Ts X3 70 unsplash
  Middel 2
 • Leverbetrouwbaarheid

  Hoe uw leverbetrouwbaarheid verhogen of m.a.w. een sterk supply chain management integreren in uw bedrijfs- en productieprocessen? Benieuwd hoe u uw levertijden kan verkorten en u de kwaliteit van uw diensten en productie naar een hoger niveau kan tillen? Bij Processminds nemen we dit ganse proces onder de loep en gaan we meten en analyseren waar verbeteringen toegepast kunnen worden. Dit resulteert in een stijging van uw marges en uiteindelijk tot een hogere klantentevredenheid. De uitdaging hierbij ligt voornamelijk in het synchroniseren van intern gerichte processen met externe processen van uw leveranciers.

  We zorgen ervoor dat er transparante en efficiënte communicatie ontstaat tussen de verschillende afdelingen zoals inkoop, productie, verkoop,... en waarbij leveranciers op de juiste timing leveren en betrokken worden in dit proces. Hierbij koppelen we ook de link met digitalisatie die dit mee ondersteunt en cruciaal is voor het delen van de juiste informatie met alle stakeholders.

  Shutterstock 1700923894 min
  Leverbetrouwbaarheid
 • Safety

  Naast het verhogen van de productiviteit en rendabiliteit, is het inzetten op veiligheid (safety) de hoogste prioriteit voor uw medewerkers en onze klanten. Helaas wordt dit aspect vaak onderschat bij het integreren van nieuwe werkmethoden of gebruik van nieuwe machines en installaties. Gezien uw mensen het grootste kapitaal zijn, is het van zeer groot belang een gezonde en veilige werkplek te garanderen.

  Vanuit onze expertise leggen we hier ook steeds de nadruk op bij alles wat we vanuit Processminds bij onze klanten uitwerken. Zo zetten we maximaal in op het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers.

  Livia buhler w1 R Dvowz I w unsplash
  Middel 3
 • First Time Right

  “You never get a second chance to make a first impression”: je hebt maar 1 keer de kans om een goede indruk te maken. Dat hoort bij persoonlijke ontmoetingen maar evenzeer bij uw diensten en producten die op de markt gebracht worden.

  Het First time right principe zorgt ervoor dat de geleverde diensten en producten onmiddellijk voldoen aan de klantverwachtingen. Dat wil ook zeggen dat uw product met de beste kwaliteit wordt geproduceerd en uw bijhorende dienstverlening foutloos verloopt en zelfs als excellent wordt ervaren.. Dit lijkt logisch en makkelijk, maar in praktijk weten we dat daar een sterk en efficiënt proces aan voorafgaat. Processminds ondersteunt uw dromen en beperkt maximaal het aantal garantiegevallen.

  First Time Right
  Middel 1
 • Kwaliteit

  Uiteraard streeft u naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een veelomvattend begrip. Wat betekent kwaliteit voor u en uw klanten, medewerkers,... en hoe pak je het aan om deze te vergroten doorheen uw volledige proces?

  De tools en diensten van Processminds zijn gericht om kwaliteit in het algemeen naar een hoger niveau te brengen. In de kern van dit verhaal werken we sterk op het positief beïnvloeden van het gedrag, werkwijze en de betrokkenheid van alle medewerkers en stakeholders die de sleutel vormen tot uw succes. We starten met een quick scan van uw business met als doel uw kwaliteit op alle vlakken gaan te vergroten.

  Case02
  Middel 6

Vraag hier de bluepaper aan van uw bedrijf

Om uw bedrijf agile en futureproof te maken is er nood aan duidelijke prioriteiten. Onze bluepaper resulteert dan ook in een tastbaar plan van aanpak met concrete prioriteiten en KPI's.

Processminds bluepaper

Must-read

Eén van de belangrijkste regels binnen Processminds is dat we verder investeren in onze kennis maar ook die kennis tussen de verschillende members en met onze klanten gaan delen.