Expertise

In functie van probleemstelling en uw type productie implementeren we en passen we volgende technieken toe:
Expertise Grafiek
LEANSIX SIGMA
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • Value Stream Mapping
 • SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)
 • Yamazumi
 • Kanban
 • 5S
 • DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve en Control)
 • FMEA (Failure Mode & Effects Analysis)
 • VOC (Voice of the Customer)
 • DOE (Design of Experiments)
 • Poka Yoke
Value Stream Mapping
QRM
 • MCT (Manufacturing Critical-path Time)
Teamborden


PLANTDESIGN
 • Operationeel design en implementatie
 • Flow optimalisatie
 • ROI-berekeningen
 • Werkpostanalyses


Must-read

Eén van de belangrijkste regels binnen Processminds is dat we verder investeren in onze kennis maar ook die kennis tussen de verschillende members en met onze klanten gaan delen.