FMEA

FMEA

  • Terry Raepsaet
    • Terry Raepsaet
    • 29/04/2021
  • Hoe worden risico’s gereduceerd en vermeden zodat een fatale ramp zich niet kan voortdoen gedurende het proces? Processminds anticipeert om de kwaliteit van producten en processen systematisch te verbeteren a.d.h.v. “FMEA”.

  • Failure Mode & Effect Analysis is een techniek die wordt gebruikt om grote rampen te vermijden gedurende ruimtevluchten. Moeilijk te bepalen welke acties eerst te ondernemen? Procesingenieurs gebruiken deze techniek om alle oorzaken van falen in kaart te brengen, en in combinatie met de frequentie en detecteerbaarheid, de prioriteiten vast te leggen en acties te ondernemen aan de hand van het bekomen RPN ( Risk Priority Number).

  • FMEA