JIT

JIT

  • Nele Gheysen
    • Nele Gheysen
    • 01/06/2021
  • Bij Processminds zit het vraaggestuurd denken in ons DNA. We stellen voorraden, wachttijden en doorlooptijden in vraag en vinden plezier in de uitdaging deze tot het minimaal nodige te beperken. Op deze manier kan uw organisatie plaats, geld en tijd vrijmaken voor andere zaken.

  • Just-In-Time of ‘precies op tijd’ is de heilige graal binnen lean manufacturing. De idee dat goederen net op tijd worden aangeboden aan het productieproces: niet te vroeg, niet te laat, maar precies op het moment dat de behoefte ontstaat. Het doel is wachttijden en overtollige voorraden weg te werken. De ironie is echter dat als u weet dat je precies om 14 uur op je sollicitatiegesprek moet zijn, als u weet dat u het zich niet kan permitteren te laat te komen, u mogelijks om 13u50 al op post bent. Met als resultaat 10 minuten overtollige wachttijd! Dit voorbeeld om aan te tonen dat JIT niet altijd rigoureus mag worden toegepast. De kern van JIT is het zich eigen maken van het vraaggerichte denken op alle niveaus van de organisatie.

    Samen met Eminds worden digitale tools van de 21ste eeuw voor het JIT gegeven naar een ongekend hoog niveau gebracht. Planning kan digitaal, geïntegreerd en computergestuurd, waarbij rekening gehouden wordt met de meeste recente info. Zo kan uw planning real time inspelen op wat gedetecteerd wordt elders in het productieproces.

  • Shutterstock 106923527 min