Muda mura muri

Muda mura muri

 • Birger Stilten
  • Birger Stilten
  • 11/06/2021
 • Muda, mura & muri zijn 3 Japanse termen die vanuit het Toyota Production System komen en ook door Processminds toegepast worden.

 • Muda betekent verspilling en doelt op het elimineren van alle niet waarde toevoegende activiteiten in processen.

  Mura staat voor variatie of onregelmatigheid in een proces, hierbij wordt gestreefd naar een vaste kadans over processen heen om de variatie zo klein mogelijk te maken zodat er een regelmatige flow van goederen ontstaat.

  Ten slotte wordt met Muri gedoeld op overbelasting van een werkpost (dit kan dus zowel machine als menselijke capaciteit zijn). Een structurele overbelasting zorgt voor stress of laat ook niet toe onderhoud te plegen op een machine waardoor deze op langere termijn sneller begeeft of onbetrouwbaar wordt.

  Muda, Mura & Muri zijn gelinkt aan elkaar. Zo zal bvb het reduceren van uitval op een proces (vorm van Muda) ook leiden tot een reductie van Muri op deze werkpost. Een hoge bezetting op een machine (Muri) zal veelal aanleiding geven tot wachttijden en dus variatie of Mura in daaropvolgende processen die dient opgevangen te worden met buffers.

 • Muda Mura