Multi-moment analyse 

Multi-moment analyse 

  • Wim Delobelle
    • Wim Delobelle
    • 10/05/2021
  • Met behulp van software, smartphone app voor bevraging en computerprogramma van interpretatie, kan Processminds op een zeer eenvoudige en vrij snelle manier data verzamelen en interpreteren. Het grote voordeel van MMA is dat tijdsbesteding van werknemers kan ingeschat worden op een objectieve manier, zonder al te veel impact te hebben op de dagelijkse activiteiten ervan. Enkel een snelle aanduiding op scherm op meerdere willekeurige momenten is al voldoende om de info te vergaren.

  • Multi-moment analyse of nog Work Sampling, is een manier om de gespendeerde tijd van werknemers te bepalen voor een een set aan voorgedefinieerde taken. Door over een relatief korte tijdspanne (lees: enkele weken) werknemers op willekeurige momenten de vraag te stellen waar ze mee bezig zijn, kan met behulp van statistische methodes een overzicht verkregen worden van de tijdsverdeling van werknemers.

  • Multi Moment